Play NES

Miss Ukraine Universe

Olha Ovcharenko 1991

Oksana Szabo 1992

Iryna Barabash 1993

Nataliya Vasyliyivna Kozytska 1994

Nataliya Shvachiy 1995

Natalia Shvachko 1996

Kseniya Kuzmenko 1997

Nataliya Nadtochey 1998

Olga Savinskaya 1999

Olena Scherban 2000

Oleksandra Nikolayenko 2001

Irina Udovenko 2002

Ilona Yakovleva 2003

Olesya Matveyeva 2004

Yulia Pinchuk 2005

Olha Shylovanova 2006

Lilia Roman 2007

Iryna Zhuravska 2008

Yevhenia Tulchevska 2009

Kateryna Zakharchenko 2010

Yaroslava Kuryacha 2011

Karina Zhyronkina 2012

Anna Zayachkivska 2013

Andriana Khasanshin 2014

Khrystyna Stoloka 2015

Oleksandra Kucherenko 2016

Polina Tkach 2017

error: Lost Hell